Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền /tin-tuc-vjcamera-cn338.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.