Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/tay-cam-doi-cho-gimbal-zhiynn-crane-2-dual-handheld-grip-a452.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.