Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/sony-alpha-a7r-mark-iii-fe-85mm-f14-gm-chinh-hang-b26639.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.