Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/pin-wasabi-fw50-cho-a7-a6000-nex-e-mount-a229c171.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.