Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/ong-kinh-meike-8mm-f35-sonyfuji-b26392.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.