Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/meike-85mm-f28-macro-manual-focus-fujisony-b26401.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.