Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/lens-mf-meike-35mm-f17-ngam-sony-e-mount-b24454.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.