VJCamera / Tin Tức

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC, HỒ SƠ XIN PHÉP BAY CHO FLYCAM

  4   80      
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC, HỒ SƠ XIN PHÉP BAY CHO FLYCAM

HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY

Mục 1: Điền đầy đủ thông tin theo hình cá nhân, nếu bay tập thể thì ghi tên trưởng nhóm và ghi DANH SÁCH ĐÍNH KÈM: liệt kê thông tin chính xác ra một tờ riêng và gửi kèm theo hồ sơ (+ thêm trong mục 8)

Mục 2:

 • Với nhiều máy thì

2.1. (phương tiện 1)

2.2. (phương tiện 2)

 • Nhớ ghi mã Model, Seri theo đúng trong thân máy bay

 • Lấy thông số trên trang chính thức của NSX

 

 • Không có dấu hiệu đăng kí thì không ghi

Cách điền thông tin thuyết minh Flycam

 

 • Kích thước ghi lúc mở cánh, chân tối đa

 • Độ cao nên ghi dưới 200m, vì trên 200m sẽ do quân khu kiểm soát, chứ không do tỉnh/thành phố kiểm soát (sẽ khó được cấp phép)

 • Tốc độ bay theo thông số NSX ở chế độ thường, không nên ghi theo sport

 • Chỉ nên ghi sóng chuẩn CE, vì Việt Nam thuộc khu vực không dùng FCC. Tần số 2.4 hay 5.8 thì ghi đúng thực tế.

 

 • Không nên ghi có khả năng mang treo, nếu không có ý định dùng

Mục 3: Ghi đúng theo mục đích (ghi hình tòa nhà, ghi hình ca nhạc,..). Cưới hỏi, tang, tiệc có thể ghi “ghi hình từ trên không phong cảnh địa phương”

Mục 4:

 

 • Kích thước khu vực cần lưu ý:

 • 0-<50 huyện đội

 • 50-<200 tỉnh đội

 • 500+ quân chủng

 • Tọa độ sử dụng theo Google Maps (web) hoặc ứng dụng Tọa độ bản đồ (app) (có hướng dẫn ở phần sau)

Mục 7: sơ đồ bay vẽ ra một tờ khác rồi đính kèm

 

Mục 8:

 

 • ảnh lấy trên site rồi in màu trên A4

 • nếu dùng skin thì phải tự chụp, không được bay flycam khác hình

 • bản thuyết minh kĩ thuật lấy trên trang chủ NSX, nhớ ghi nguồn

 • bắt buộc phải có CMND có công chứng

 • danh sách tổ chức, nhóm… ghi thêm ở đây

*Ký tên nên kí bằng bút mực xanh


MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
 
Hướng dẫn trình bày bản thuyết minh kĩ thuật
Hướng dẫn cách lấy tọa độ địa lý
Hướng dẫn chụp ảnh Flycam
Hướng dẫn sơ đồ bay
Một số lưu ý quan trọng khác
 
 
Nguồn: Công Thân Phạm (Hội Flycam Việt)
-->