Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/gimbal-dji-ronin-sc-chinh-hang-b26500.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.