Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/fujifilm-instax-film-mini-cars-10-tam-a529.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.