Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/crane-2-servo-follow-focus-cho-all-canon-nikon-sony-panasonic-may-anh-dslr-voi-zhiyun-handeld-gimbal-a474.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.