Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/chan-may-tripod-benro-t880ex-a493.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.