Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/chan-ba-cang-cho-zhiyun-crane-v2-a409.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.