Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/canon-eos-rp-lens-24-105mm-nhap-khau-b26451.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.