Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/blackmagic-design-pocket-cinema-camera-6k-canon-ef-b26522.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.