\
Pin dành cho Mavic Pro Platinum

Pin dành cho Mavic Pro Platinum

Pin dành cho Mavic Pro Platinum

Pin dành cho Mavic Pro Platinum Pin dành cho Mavic Pro Platinum Pin dành cho Mavic Pro Platinum Pin dành cho Mavic Pro Platinum Pin dành cho Mavic Pro Platinum

Show MoreLess

Close
Pin dành cho Mavic Pro Platinum

Now Viewing: Pin dành cho Mavic Pro Platinum

Thông tin nổi bật

- Thời gian bay lên đến 30 phút
- Trạng thái được thể hiện thông qua DJI GO App
- Bảo vệ Tự Chiết
- Bảo vệ quá tải và xả
Show moreShow less

Giá: 1.990.000 VND

Liên hệ để có giá tốt nhất:

Show more Show less
Overview
  • 1Description

In the Box
Pin dành cho Mavic Pro Platinum
Table of Contents
  • 1Description