\
Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX

Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX (AI - FX (Nikon))

Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX (AI - FX (Nikon))

Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX

Show MoreLess

Close
Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX AI - FX (Nikon)

Now Viewing: Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX AI - FX (Nikon)

Thông tin nổi bật

Tương thích cho máy ảnh Fujifilm X-Series
Không sử dụng được chức năng tự động lấy nét
Show moreShow less

Color: AI - FX (Nikon)

Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX (AI - FX (Nikon)) Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX (M42 - FX) Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX (EOS - FX (Canon)) Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX (MD - FX (Minolta)) Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX (OM - FX (Olympus)) Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX (PK - FX (Pentax)) Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX (CY - FX (Contax/Yashica)) Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX (LR - FX (Leica))

Back-ordered

Giá: 350.000 VND

Liên hệ để có giá tốt nhất:

Show more Show less
Overview
  • 1Description

In the Box
Ngàm chuyển Selens AI, CY, EOS, M42, MD, OM, PK, LR to FX
Table of Contents
  • 1Description