Thông báo: Từ ngày 01/07/2020, tên miền https://vjcamera.com/fujifilm-x-a3-lens-xc-16-50mm-f35-56-ois-ii-silver-chinh-hang-b26395.html chính thức chuyển về https://vjshop.vn/. Bạn sẽ được tự động chuyển hướng sau: 03 giây.