\
Đèn Bower VL13K Digital Compact LED Video Light

Đèn Bower VL13K Digital Compact LED Video Light

Đèn Bower VL13K Digital Compact LED Video Light

Đèn Bower VL13K Digital Compact LED Video Light Đèn Bower VL13K Digital Compact LED Video Light

Show MoreLess

Close
Đèn Bower VL13K Digital Compact LED Video Light

Now Viewing: Đèn Bower VL13K Digital Compact LED Video Light

Thông tin nổi bật

Digital Compact LED Video Light
65 Degree illumination range
Lightweight, compact design
Show moreShow less

Giá: 500.000 VND

Liên hệ để có giá tốt nhất:

Show more Show less
Overview
  • 1Description

  • Digital Compact LED Video Light
  • 65 Degree illumination range
  • Lightweight, compact design

In the Box
Đèn Bower VL13K Digital Compact LED Video Light
Table of Contents
  • 1Description