\
CompactFlash (CF) SanDisk Ultra 8GB 333X

CompactFlash (CF) SanDisk Ultra 8GB 333X

CompactFlash (CF) SanDisk Ultra 8GB 333X

CompactFlash (CF) SanDisk Ultra 8GB 333X

Show MoreLess

Close
CompactFlash (CF) SanDisk Ultra 8GB 333X

Now Viewing: CompactFlash (CF) SanDisk Ultra 8GB 333X

Thông tin nổi bật

Thẻ Nhớ CompactFlash (CF) SanDisk Ultra 8GB 333X
Bảo hành 5 năm
Show moreShow less

Giá: 400.000 VND

Liên hệ để có giá tốt nhất:

Show more Show less
Overview
  • 1Description

In the Box
CompactFlash (CF) SanDisk Ultra 8GB 333X
Table of Contents
  • 1Description