Giá Khuyến Mại: 19.990.000 VND

Giảm giá: 1.000.000 VND

Thời gian KM: 31/03/2019

Còn hàng