Giá Khuyến Mại: 3.490.000 VND

Giảm giá: 1.200.000 VND

Thời gian KM: 31/10/2018

Còn hàng