Giá Khuyến Mại: 17.290.000 VND

Giảm giá: 2.700.000 VND

Thời gian KM: 31/01/2018

Còn hàng