Thông tin nổi bật

- Ngàm E, sử dụng cho máy Full-frame
- Khẩu độ từ f/1.8 đến f/22
- 6 thấu kính, trong đó có một thấu kính phi cầu
- Motor lấy nét DC
- 7 lá khẩu
- Khoảng cách lấy nét gần nhất 0.45m
- Gồm 6 thấu kính chia thành 5 nhóm
- Đường kính filter 49mm

Trạng thái: Còn hàng

Giá: 5.300.000 VNĐ