Giá Khuyến Mại: 6.390.000 VND

Giảm giá: 500.000 VND

Thời gian KM: 31/03/2019

Còn hàng