Giá Khuyến Mại: 6.990.000 VND

Giảm giá: 700.000 VND

Thời gian KM: 31/01/2019

Còn hàng