Thông tin nổi bật

- Máy rất đẹp, gần như không xước, hoạt động hoàn hảo...
- Phụ kiện: pin zin, sạc zin, dây đeo, hộp trùng seri, sách đĩa...
- Shutter cound: 1600

Trạng thái: Hết hàng

Bảo hành:bảo hành 06 tháng

Giá: 10.300.000 VNĐ

Thông tin nổi bật

- Máy đẹp, xước rất ít, hoạt động hoàn hảo...
- Phụ kiện: pin zin, sạc zin, dây đeo...
- Shutter cound: 12600

Trạng thái: Hết hàng

Bảo hành:bảo hành 06 tháng

Giá: 8.900.000 VNĐ

Thông tin nổi bật

- Máy đẹp, xước rất ít, hoạt động hoàn hảo...
- Phụ kiện: pin zin, sạc zin, dây đeo...
- Shutter cound: 3800

Trạng thái: Hết hàng

Bảo hành:bảo hành 06 tháng

Giá: 11.400.000 VNĐ

Thông tin nổi bật

- Máy rất đẹp, gần như không xước, hoạt động hoàn hảo...
- Phụ kiện: pin zin, sạc zin, dây đeo, hộp trùng seri, sách đĩa...
- Shutter cound: 1600

Trạng thái: Hết hàng

Bảo hành:bảo hành 06 tháng

Giá: 11.700.000 VNĐ

Thông tin nổi bật

- Máy rất đẹp, gần như không xước, hoạt động hoàn hảo...
- Phụ kiện: pin zin, sạc zin, dây đeo...
- Shutter cound: 3400

Trạng thái: Hết hàng

Bảo hành:Bảo hành 06 tháng

Giá: 17.800.000 VNĐ

Thông tin nổi bật

- Xuất hiện một số vết trầy dưới đáy máy, hoạt động hoàn hảo.
- Phụ kiện: pin zin, sạc zin, dây đeo
- Shutter cound: 13200

Trạng thái: Hết hàng

Bảo hành:Bảo hành 06 tháng

Giá: 4.000.000 VNĐ

Thông tin nổi bật

- Máy rất đẹp, gần như không xước, hoạt động hoàn hảo...
- Phụ kiện: pin zin, sạc zin, dây đeo...
- Shutter cound: 1800

Trạng thái: Hết hàng

Bảo hành:bảo hành 06 tháng

Giá: 6.400.000 VNĐ

Thông tin nổi bật

- Máy hình thức như mới, hoạt động hoàn hảo
- Phụ kiện: pin zin, sạc zin, dây đeo
- Shutter count: 2300
- Hạng: A

Trạng thái: Hết hàng

Bảo hành:06 tháng VJCamera

Giá: 4.000.000 VNĐ

Thông tin nổi bật

- Máy rất đẹp, hoạt động hoàn hảo, nhưng số shot cao.
- Phụ kiện: pin zin, sạc zin, dây đeo, cap body, hộp trùng seri.
- Shutter count: 41000
- Hạng AB+

Trạng thái: Hết hàng

Bảo hành:

Giá: 9.800.000 VNĐ

Quà tặng kèm trị giá: 50.000 VND

Thông tin nổi bật

- Máy hình thức khá, có xuất hiện các vết xước nhỏ, hoạt động hoàn hảo.
- Phụ kiện: pin zin, sạc zin, dây đeo, cap body
- Hạng AB
- Shutter Count: 7100

Trạng thái: Hết hàng

Bảo hành:06 tháng VJCamera

Giá: 4.600.000 VNĐ

Quà tặng kèm trị giá: 50.000 VND