Giá Khuyến Mại: 1.590.000 VND

Giảm giá: 200.000 VND

Thời gian KM: 31/01/2019

Còn hàng