Giá Khuyến Mại: 20.690.000 VND

Giảm giá: 700.000 VND

Thời gian KM: 30/09/2018

Còn hàng